Träning och dess sociala kraft

Ändå sedan vi människor blev allt mer civiliserade har vi börjat träna mer och mer. Det kan sägas börja så smått i antikens Grekland med dess ideal för att sedan fullkomligt explodera under senare delen av 1900-talet. Förutom enskild träning (som vi kommer fokusera på här) är även sporter en klassisk träningsform. Även sporter har