Socialt beteende när man är på semester

Det finns vissa koder och regler som är lätta att hålla koll på och som bara är helt naturligt för oss på grund av inlärt beteende och sedan finns det andra saker som är betydligt mycket svårare som handlar om att veta hur reglerna ser ut i en ny kontext. Bra exempel på det är