Socialt beteende när man är på semester

Det finns vissa koder och regler som är lätta att hålla koll på och som bara är helt naturligt för oss på grund av inlärt beteende och sedan finns det andra saker som är betydligt mycket svårare som handlar om att veta hur reglerna ser ut i en ny kontext. Bra exempel på det är när man åker på semester. I vissa fall är det allting annat än svårt och det är om man håller sig till närliggande länder där kulturen är densamma, men om man kommer till länder som har andra regler för beteende så kan det bli en konflikt som man känner av direkt.

Visst vill man ”sköta sig” när man är på semester och visst vill man visa respekt på ett sätt så att man inte gör saker som kan få folk att ta illa vid sig, men samtidigt så har man ju sitt eget beteende som man lärt sig är det rätta. Detta kan visa sig i de mest skilda fall och det kan handla om allting från religiösa regler som man inte är van vid till mat och hur man äter, hur man ska klä sig med mera.

Det är väldigt svårt att hitta en bra balans för att det ska kännas som att man respekterar kulturen i landet man är i samtidigt som man respekterar sig själv och allt det man själv är och tror på och därför är det bra att resa mycket för det gör att man blir en mer intressant varelse själv. Att lära sig sociala koder i olika sammanhang är spännande och det gör så att man inte behöver fara illa själv eller få andra att fara illa på grund av att man ”gör fel”. Tipset är alltså att hitta den rätat balansen mellan det egna beteendet och det beteende man hittar i det land man besöker!